UWAGA! Ważna informacja.

Notice: Undefined index: user_status in /home/gim4gru/public_html/print.php on line 80
Dodane przez Monika Maciejewska dnia 18 styczeń 2018
Rodzice, którzy korzystają w szkole ze stypendium socjalnego, zobowiązani są w miesiącu styczniu do złożenia oświadczenia o zmianach w sytuacji rodzinnej i dochodach bądź braku zmian. Niedostarczenie oświadczenia przez wnioskodawcę uniemożliwi wydanie nowej decyzji administracyjnej, a tym samym wypłacenie środków finansowych za II semestr. Druki oświadczeń dostępne są u pedagoga szkolnego. W przypadku kiedy w rodzinie zmieniła się sytuacja materialna wnioskodawca zobowiązany jest do załączenia dokumentów potwierdzających te zmiany.