Komunikat
Dodane przez Administrator dnia 27 marzec 2020
KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

Szanowni Rodzice!
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Grudziądzu informuje, że zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN od dnia 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r., nauczanie na odległość jest obowiązkowe. Biorąc pod uwagę wnioski uzyskane z korespondencji na bieżąco prowadzonej z nauczycielami oraz biorąc pod uwagę sugestie rodziców okazuje się, że najlepszą formą kontaktu z uczniami i najbardziej dostępną, bezpieczną z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych, technicznych i organizacyjnych jest w szczególności e-dziennik i poczta elektroniczna. Stopniowo będziemy starali się włączać nowe formy przekazu . Proponujemy korzystanie z zalecanych linków przez MEN i udostępnionych przez wydawnictwo np. Nowa Era, gdzie występuje zgodność z podręcznikami i treściami, z których nauczyciele korzystają i można je kontynuować. Rozporządzenie wprowadza również obowiązek oceniania pracy uczniów, które będziemy stosować w bardzo ograniczonym zakresie. Wychowawcy klas i nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych wraz z dyrekcją szkoły wdrażają działania, o których będziecie Państwo na bieżąco informowani poprzez e-dziennik.

Szanowni Rodzice!
Sytuacja jest szczególna, wszystkim jest ciężko. Każda ze stron jest w trudnym położeniu - nauczyciele, uczniowie i rodzice.
Życzę wszystkim spokoju, wytrwałości i dystansu, o który z pewnością trudno. Zachowajmy na co dzień szczególną ostrożność.
Z poważaniem
Anna Kędziora
wz. dyrektora szkoły