Wytyczne MEN
Dodane przez Administrator dnia 20 maj 2020
Organizacja zajęć w szkole podstawowej
od 25 maja 2020r

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna

Organizacja zajęć w szkole podstawowej--kliknij w LINK