Konsultace w szkole.
Dodane przez Administrator dnia 29 maj 2020
Od 1 czerwca 2020 uruchamiamy konsultacje w szkole

 Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów.
 Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.
 Konsultacje mają charakter dobrowolny. Uczeń będzie miał możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem.
 Konsultacje mają również umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji.
 Wymiar konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb uczniów.
 Uczniowie zainteresowani deklarują swój udział wychowawcy klasy lub nauczycielowi danego przedmiotu. Na adres e-mail zostaje wysłana procedura postępowania oraz godzina umówionej konsultacji.
 Jeśli uczeń umówi się na konsultacje, a nie może przyjść zgłasza ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
 Uczeń zabiera do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będzie można pożyczać ich od innych uczniów.


KONSULTACJE w KLASIE Va - HARMONOGRAM