Zajęcia psychoedukacyjne w klasie 2a
Dodane przez Administrator dnia 15 marca 2021
Dzisiaj, tj. 15 marca, podczas zajęć z pedagogiem szkolnym rozpoczęliśmy cykl zajęć psychoedukacyjnych
"Spotkania z Leonem" w kl. 2a.
Celem zajęć jest profilaktyka zachowań agresywnych u dzieci poprzez:
- pogłębienie świadomości własnych uczuć,
- uwrażliwienie na potrzeby i uczucia innych osób,
- poznanie konstruktywnych sposobów wyrażania złości.
- naukę radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych,
- uświadomienie sobie swojej roli w pomaganiu innym,
- poznanie zasad dobrej współpracy z innymi.